TH vstupuje na trh bezpečnostních dokumentů a cenin

Tiskárna Hradištko úzce spolupracuje se Security Ident Group (SIG).

Aktivity SIG jsou soustředěny na bezpečnostní dokumenty a ceniny. Hlavními produkty, na které se skupina zaměřuje jsou osobní dokumenty, licence, poštovní známky, víza, certifikáty a další produkty vyžadující bezpečnostní prvky.